Beheerstichting Therapeuticum de Rozenhof zoekt een voorzitter en een penningmeester

De Beheerstichting Therapeuticum De Rozenhof te Zutphen faciliteert artsen en therapeuten door de verhuur van praktijkruimten in het gebouw aan de Paulus Potterstraat nr. 12 B e.v.

Het bestuur van de Beheerstichting is op zoek naar een voorzitter en een penningmeester.

Hieronder volgt een beschrijving op hoofdpunten van de inhoud van de functies en van hetgeen wij van kandidaten verwachten:

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. (Vergaderingen vinden over het algemeen plaats op dinsdag- of woensdagavonden in het therapeuticum. Per jaar wordt er 6-8 keer vergaderd).

  • Hij/zij is zich ervan bewust dat de opdracht van het bestuur bestaat uit het beheren van het gebouw, zowel bouwkundig als financieel.
  • Hij/zij beschikt over verbindende kwaliteiten en kan goed in collegiaal verband werken.
  • Hij/zij heeft bestuurlijke ervaring.

De penningmeester beheert alle gelden van de beheerstichting.

  • Hij/zij heeft ervaring op financieel administratief gebied en wil deze inzetten om de administratie te verzorgen.
  • Hij/zij beschikt over balans- en boekhoudkundig inzicht.
  • Hij/zij stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar (tijdpad okt-nov) en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur (nov-dec). De begroting bevat het huurmutatievoorstel. Na het vaststellen van de begroting krijgt iedere huurder de huuraanzeggingsbrief (dec).
  • Hij/zij sluit de boeken jaarlijks op 31 december af, brengt het concept jaaroverzicht uit aan het bestuur (feb), waarna in samenspraak met de accountant het definitieve rapport wordt samengesteld en door het bestuur vastgesteld (apr-mei).
  • Hij/zij kan goed in collegiaal verband werken.
  • Wij hopen dat de kandidaten als vrijwilliger hun bestuurlijke ervaring willen inzetten en delen, ter ondersteuning van de antroposofische geneeskunde in Zutphen.

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Beheerstichting. Telefonisch op nummer 0575 513087. Per e-mail: henk.bauer@planet.nl