Els van der Meij

Praktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12c
7204 CV Zutphen
T 06-51914421
elsvandermeij1@gmail.com

Tarieven
Per half uur wordt € 37,50 in rekening gebracht.
Per uur wordt € 75 in rekening gebracht.

Vergoedingen
Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de muziektherapie vanuit hun aanvullende pakketten. De muziektherapie valt bij sommige verzekeraars onder de noemer “kunstzinnige therapie”.
Ik ben geregistreerd lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën, NVKT (https://www.kunstzinnigetherapie.nl/) en ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlands Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders, NVAZ (http://www.nvaz.nl/)

Over muziektherapie
Muziektherapie kan helpen bij diverse klachten zoals ademproblemen, hoge bloeddruk, spannings- en angstklachten of hechtingsproblematiek.
De kern van muziektherapie ligt in de harmoniserende en helende werking van muziek en in de werking van instrumenten.
Muziek spreekt aan in het gevoel. Je kunt er bijv. door geraakt worden, tot rust komen of je krachtiger gaan voelen. Wanneer je muziek beluistert of zelf muziek maakt, bewegen zowel je psyche als je lichaam met die muziek mee. Wat te vast in je is komt weer los, wat (te) los is krijgt structuur en grens.
De muziek creëert een veilige situatie waardoor het makkelijker is om je te openen en je een nieuwe mogelijkheid kunt vinden om je uit te drukken en relaties aan te gaan.
We zoeken samen de juiste muzikale oefeningen bij jouw hulpvraag. Door deze uit te voeren, kom je tot een nieuwe ervaring. De ervaring zorgt ervoor dat je klachten in een ander perspectief komen, waardoor ze vaak verminderen en er nieuwe mogelijkheden ontstaan om je leven ter hand te nemen.
Het is niet nodig over muzikale voorkennis of talent te beschikken. Datgene wat tijdens de therapie wordt gedaan wordt op de mogelijkheden van de cliënt afgestemd en de therapie wordt individueel gegeven. Centraal staat het beleven van de muziek, de uitwerking die het beluisteren van muziek of het zelf muziek maken heeft en niet om het leveren van een prestatie.

Els van der Meij
Ik ben in 1957 geboren en groeide op in Dieren. Aan het conservatorium in Arnhem studeerde ik orgel en kerkmuziek. Daarna was ik werkzaam als uitvoerend musicus en in het muziekonderwijs. De opleiding tot muziektherapeut deed ik bij Academie De Wervel. Daarna heb ik het diploma muziektherapie van de Hogeschool Leiden behaald.
Vanaf 1994 werkte ik 10 jaar als muziektherapeut bij therapeuticum “Aquamarijn” in Arnhem. Vanaf Maart 2003 werk ik bij De Rozenhof. Daarnaast werk ik bij de stichting Philadelphia, bij therapeutische leefwerkgemeenschap Urtica/de Vijfsprong in Vorden en als cantor/organist in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVKT over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.