Praktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7404 CV Zutphen
T 06-13813404
Site www.springboon.nl

Werkdagen
Maandag:     9.00 – 18.00 uur
Dinsdag:      9.00 – 18.00 uur
donderdag:  13.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:       9.00 tot 18.00 uur

Liselot W

Liselot Wessel
Al ruim 30 jaar werk ik met kinderen. Geruime tijd in regulier- en speciaal- en muziekonderwijs. Met als specialisatie kinderen in de kleuterleeftijd.
De behoefte achter gedrag heeft me altijd mateloos geboeid. Waar komen problemen vandaan, wat is de oorsprong ervan. Wat is nou eigenlijk ‘lastig’ gedrag? Wat hebben ouder en kind nodig om het beste in zichzelf naar voren te halen.
Na het afronden van een HBO kindercoachopleiding met als specialisatie kinder- en gezinskarakterprofielen heb ik mijn expertise ingezet in een eigen praktijk. Springboon, Groeikracht voor Kind en Gezin. Daarbij ondersteun ik kinderen en hun ouders bij het vinden van oplossingen, handvatten en alles wat nodig is om problemen aan te pakken, patronen te doorbreken en te streven naar een duurzame stabiele, liefdevolle en begripvolle gezinsomgeving.

Kind 3

Kind 2

Ontwikkeling
Als kinder- en gezinsprofessional ben ik opgeleid met kennis van de ontwikkeling van kinderen vanaf het prilste begin tot 12 jaar. Ik werk met kennis van de geboortepatronen, dat wil zeggen de invloed van zwangerschap en geboorte op gedrag en ontwikkeling. Daarnaast maak ik gebruik van inzicht in de kinderkarakterontwikkeling in samenhang met gedragspatronen. Met behulp van een kinder- en gezinskarakterschets ben ik in staat om informatie van ouder en kind te vertalen naar talenten en behoeftes. Met een blik op de onderlinge gezinsdynamiek als bonus. Voor thuis en op school geeft dat waardevolle handvatten om met meer rust en vertrouwen op te voeden.

“LOEP het spel” is in ontwikkeling om vanuit de kinderkarakters inzicht te krijgen in wat een kind nodig heeft om te gedijen. Al spelend ontdek je wat je als ouder nodig hebt om vol vertrouwen opvoeder te zijn. Maar ook met welke blik jij en je kind naar de wereld kijken. Je ontdekt wat je kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. En hoe je dat praktisch doet in je gezin. Met helder zicht op persoonlijke talenten en behoeftes van ieder kind en van jou als ouder. Zodat de coachtrajecten precies aansluiten bij wat nodig is en de problemen zo breed mogelijk kunnen worden opgepakt. Helder, open en eerlijk.
Het is ook mogelijk om als ouder een individuele opvoedopstelling te doen. Vaak geeft dit een heel helder inzicht in wat een kind vraagt van jou als ouder. En wat je als ouder zelf kunt oppakken en wat specifiek bij je kind hoort. Dat alleen al geeft vaak rust.

MuziYoga is een hobby met diepgang voor kinderen. MuziYoga 4+ en MuziYoga 6+ wordt gegeven in de Proeflokalen aan het Vispoortplein in Zutphen. MuziYoga 9+ is op vrijdagmiddag in de Rozenhof.
Meer info ook over de kosten van MuziYoga knipkaarten zie: www.muziyoga.nl.

Werkwijze
Een traject start altijd met een oriëntatiegesprek. Met alleen de ouder(s), zodat je in alle rust je verhaal kunt doen. Mocht jullie hulpvraag aansluiten bij wat ik kan bieden volgt de kennismaking met je kind. En als ook daar een klik is maak ik een plan van aanpak. Afhankelijk van de aard van de problematiek neemt een traject meer of minder tijd in beslag. Ieder traject is een traject op maat. In overleg kijken we steeds weer wat nodig is. MuziYoga als groepsactiviteit is kosteloos een optie aanvullend aan het traject.

kamer Liselot W

Werksfeer
Veiligheid, rust en vertrouwen zijn belangrijke aspecten in mijn werk met ouders en kinderen. Daarnaast zijn speelsheid, optimisme, spontaniteit en bewegen vaste onderdelen in een traject. Werken met jonge kinderen vraagt om een flexibele en volgende aanpak. Waarbij kind en ouder zich voortdurend gezien en gehoord voelen.

Openingstijden en bereikbaarheid
Liselot Wessel is bereikbaar op 06-13813404. Mocht ik niet in de gelegenheid zijn om op te nemen kunt u een bericht achterlaten. Ook kunt u een mail sturen via het formulier op www.springboon.nl

Kind 1

Vergoedingen
De kinder- en gezinstrajecten worden vergoed vanuit Jeugdzorg. Springboon heeft een zorgcontract met 27 gemeenten in de regio. Zie https://springboon.nl/kindercoaching/ voor de betreffende gemeenten.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van de huisarts of van een Jeugdconsulent van de betreffende gemeente.
Kosten Individuele opvoedopstelling €120,- 90 minuten.

Kosten gezinskaraktertraject:
Het is ook mogelijk om zonder vergoeding te kiezen voor een kinder- en/of gezinstraject. Dat kan een traject zijn met behulp van de gezinskarakterschets of een ander traject op maat. Neem contact op en maak een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Klachten
Ben je ontevreden of heb je een klacht over mij als behandelaar, dan kun je hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer het lastig voor je is om het gesprek aan te gaan, kunt je je klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.
Ik ben aangesloten bij de NFG (Nederlande Federatie Gezondheidszorg): https://www.de-nfg.nl/. Je kunt advies en ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen bij het indienen van een klacht. Ik ben via de NFG aangesloten bij Quasir. Jouw klacht dient volgens dit schema afgehandeld te worden.
Hiertoe kun je telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris via het mailadres info@de-nfg.nl