Bijzonder aanbod volwassenen

Het Therapeuticum ‘de Rozenhof’ heeft een uniek diagnostisch aanbod ontwikkeld voor patiënten met medische klachten waarvoor niet direct een diagnose en behandeling werd gevonden. Deze patiënten kunnen een traject in het multidisciplinaire behandelteam volgen, dat inmiddels bekend staat als het ‘diagnostisch rondje’. De huisarts zet een dergelijk traject in gang door middel van een verwijzing naar de psycholoog, die het proces coördineert.

Het ‘diagnostisch rondje’ bestaat uit een intakegesprek bij de psycholoog en vier sessies bij de non-verbale therapieën: euritmie, muziektherapie, kunstzinnige therapie en adem- en ontspanningstherapie. De betrokken therapeuten komen daarna met de verwijzende huisarts samen om tot een diagnose en behandeladvies te komen.

Het antroposofisch mensbeeld wordt daarbij verbonden met de reguliere medisch psychologische kennis. Daardoor is het mogelijk om tot een uniek beeld te komen van de individuele patiënt en (het waarom van) de klacht.