De 3 beelden zijn een geschenk bij het afscheid van Karel Freeve, huisarts en grondlegger van het therapeuticum. Ze zijn een expressie van het kind, de volwassene en de oudere mens en geven zo een beeld van de ontwikkeling die elk mens in zijn leven doormaakt. Feico Hajonides, beeldhouwer, heeft ze gemaakt.

beeld-1b              

Over de eerbied

Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken.

Dit eerstelingsbewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken.

Laat het stil in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde;
zaad in de donkere aarde.

En het zal groen ontwaken.

Ida Gerhardt


beeld-2b

Breek dan de spiegel. Het is beter

de uiterste kans te nemen:
de gejaagde zich kerende tegen de jager,
de duiker eindeloos onder water,
de soldaat die niet meer denkt aan,
niet meer hoopt op vrede.

Breek een mogelijkheid tot leven
open. Dood is niemand. Sterven
alleen een spookverhaal, een schim,
ook al rijzen de haren te berge.
Verga. Er was een liefde op handen;
er was geluk, er is verlies;
er is een veldslag gaande.

Denk niet aan rust

Hans Andreus


beeld-3b

De krachten van een mens zijn van tweeƫrlei aard:
er gaat een stroom van krachten naar binnen:
die vormt ons, laat ons wortelen in onszelf.
Er gaat een stroom van krachten naar buiten:
die schenkt ons welzijn, verheldert ons levenslicht;
laat daarom hij, die door de vormende krachten
van de zware lijf-mens wordt geplaagd,
aan zichzelf als lichtmens denken.

Als de goden slechts zichzelf
in vreugde hadden verteerd,
hoe zou de wereld zijn ontstaan ?
Zij zouden slechts hun eigen wezen
in de wereldlucht hebben uitgestrooid;
zij werden daarom treurig
en omvatten klagend
hun eigen wezen
en uit de klacht
ontstond het zalige fiat:
het wereldscheppende Woord

Vreugde is het vuur
dat oplicht
als de klacht tot as vergaat.

R. Steiner