Praktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12c
7204 CV Zutphen
Mobiel: 06 19481827

info@frederikebeumer.nl

Website: www.frederikebeumer.nl

Kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie is een therapie op maat
Je werkt op een andere manier aan je eigen hulpvraag. Je gebruikt hiervoor beeldend materiaal. Je boetseert, schildert of tekent.
Net wat nodig is en dat is weer voor iedereen verschillend.

Kunstzinnige therapie is op bijna alle hulpvragen toepasbaar. Vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar tot wie de trap naar de 1e verdieping nog op kan. Ook als je geen ervaring met kunstzinnig werken hebt. Het gaat in deze therapie dan ook vooral om het zelf doen en niet om het eindresultaat. Door actief kunstzinnig bezig te zijn kom je op een andere manier in beweging. Zo valt er veel te ontdekken over jezelf. Deze therapie spreekt het gezonde stuk van jezelf aan. Dat zet je in om bijvoorbeeld je balans weer te vinden, een gebeurtenis te verwerken of jezelf te ondersteunen in een ziekteproces.

Tarieven en vergoeding
Individuele kunstzinnige therapie, per sessie €75,- De therapie wordt vergoed door verschillende verzekeraars vanuit het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde

Over Frederike Beumer
In 2001 heb ik de opleiding kunstzinnige therapie in Leiden afgerond. Daarna heb ik in 2005 aan Helicon de leraren opleiding afgerond.
Mijn werkervaring is vrij divers;
ik heb 8 jaar op de Vrije school gewerkt, daarna heb ik 6 jaar in de verslavingszorg gewerkt. Op dit moment werk ik met jongeren bij Het Dagelijks Bestaan in Zutphen. Op de vrijdagen heb ik mijn eigen praktijk bij Hypericon.
Het werken met kunst en dit inzetten in een genezingsproces blijf ik een prachtig middel vinden.

Ik ben getrouwd met Harm, moeder van 2 jongens, Pepijn en Hugo.

Ik ben geregistreerd lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën, NVKT. Aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders, NVAZ.  (http://www.nvaz.nl/)
Lid van de beroepsvereniging NVKT 17nvkt142152124
Agb-code zorgverlener 90-055798

Klachtenprocedure
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan bent u welkom hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVKT over uw klacht benaderen: advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966. Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten