In Therapeuticum de Rozenhof is tevens een huisartspraktijk gevestigd. Deze praktijk staat voor moderne en hoogwaardige huisartsenzorg. De gangbare manier van benadering van ziekte en gezondheid wordt hier aangevuld met de visie en behandelvormen vanuit de antroposofie.
www.huisartsenpraktijkderozenhof.nl