Ingrid Daniëls, Ergotherapeute
In 1993 studeerde ik af voor de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna ben ik als ergotherapeut aan de slag gegaan in diverse verpleeghuizen van waaruit ook al vanaf 1996 in de eerste lijn gewerkt werd. Al snel ontwikkelde ik grote affiniteit met pijn- en vermoeidheids problematiek.

Omdat ik graag vanuit mijn eigen visie wilde werken ben ik in 2009 met mijn eigen praktijk ‘In Beginsel’ gestart. Inmiddels heb ik hierdoor veel scholing (waaronder die tot ReAttach-therapeut) en netwerk op dit gebied kunnen ontwikkelen.

Mijn diensten:

Vermoeidheid en Post-Covidklachten
Een van de specialiteiten van deze praktijk is vermoeidheid. Hiermee heb ik als praktijkhouder jarenlang ervaring opgedaan. Direct na de eerste lockdown kregen we in onze praktijk de eerste cliënten binnen met klachten na het doormaken van corona. Voor deze aandoening was geen voorgeschreven plan van aanpak. Inmiddels heb ik veel mensen met deze klachten geholpen. Het verloop en de klachten van post-covid verschillen van die van CVS (chronisch vermoeidheids- syndroom) of een burn-out. Verschillende vormen van vermoeidheid vragen om een verschillende aanpak. Een aanpak die ook wordt aangepast aan de mogelijkheden van de mens om wie het gaat.

Neuralgische Amyotrofie/ schouderklachten
Neuralgische amyotrofie is een aandoening die door veel hulpverleners niet wordt herkend. Hij komt vaker voor dan gedacht. De behandeling vraagt om specifieke kennis van het verloop van de aandoening, de behandeling en het herstel. Deze kennis maakt optimale revalidatie van de aandoening mogelijk. Door het volgen van de cursus Plexus Management is mijn expertise in het behandelen van schouderproblemen toegenomen. Bij schouderproblemen of traumatisch schouderletsel kan ik u helpen bij het vinden van rust- en werkhoudingen en de opbouw van activiteiten.

Advies en begeleiding bij re-integratie naar werk
Advies en begeleiding bij re-integratie naar werk, arbeid gerelateerde klachten. We werken aan het krijgen van balans in belastbaarheid en belasting. Wat is echt belangrijk in uw leven? Hoe deelt u uw dagen in? Met soms kleine veranderingen en altijd passend bij uw eigen leven kunt u al veel verschil bereiken.

Ergotherapie bij Niet Aangeboren Hersenaandoeningen, sensorische integratieproblematiek, verhoogde gevoeligheid voor zintuigelijke prikkels
In ons huidige leven worden we de hele dag blootgesteld aan zintuigelijke informatie: harde geluiden, social media, volle agenda’s. Maar ook de prikkels die er altijd al waren: licht, mensen om ons heen, geuren kunnen al te veel zijn als je problemen hebt met sensorische prikkelverwerking. Dit kan ontstaan zijn door een trauma of aandoening van het brein. Maar ook bij bijvoorbeeld een burn-out kan dit optreden. Bij overprikkeling kunt u heel moe of onrustig worden en kunt u zich minder goed concentreren en moeilijk in slaap komen. Ik ga u helpen uw beperking te begrijpen en hoe u ermee kunt omgaan zodat u uw leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken.

Burn-out klachten
Burn-out klachten kunnen ontstaan als u een langere tijd vooral dingen ‘moet’, zowel door uw eigen eisen of verwachtingen naar u zelf toe als van buitenaf. Als u een periode neemt waarin u zo min mogelijk moet en u wat meer laat leiden door wat er bij u wilt, waar u zin in kunt krijgen kan het onderdrukken van het willen herstellen. Dikwijls komt iemand dan tot de conclusie dat hij dingen anders wil, of dat hij iets anders wil gaan doen, wat hij soms zelfs vergeten is. We vormen ons een beeld van de oorzaak van het ontstaan van uw klachten. U krijgt adviezen over hoe u met uw klachten kunt omgaan om tot herstel te komen. We zoeken samen naar manieren om de dingen te kunnen doen die echt belangrijk voor u zijn en naar mogelijkheden om gewoonten die klachten opleveren te veranderen. Ten slotte kan ik u adviseren in de opbouw van uw werkzaamheden.

Ergotherapie voor chronische pijn
We werken aan het krijgen van balans in belastbaarheid en belasting. Wat is echt belangrijk in uw leven? Hoe deelt u uw dagen in? Met soms kleine veranderingen en altijd passend bij uw eigen leven kunt u al veel verschil bereiken. Welke activiteiten geven energie of ontspanning? Wat kunt u in de ergonomie aanpassen zodat activiteiten minder zwaar voor u worden en minder pijn opleveren?

ReAttach
ReAttach is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek waarbij je niet hoeft te praten. Je ervaart door ReAttach een “opgeruimd hoofd”, minder klachten en minder stress. Hierdoor krijg je ruimte om effectief aan problemen en gedragsverandering te werken. Deze methodiek wordt ter ondersteuning van een coachingstraject of ergotherapeutische behandeling gebruikt als dat kan helpen om de doelen te bereiken. Het vergt een aparte opleiding van de therapeut. Door middel van ritmische aanraking van de handen, stemgebruik en denkopdrachten, wordt alertheidsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd. Er komt een proces op gang die nieuwe (vernieuwde) verbindingen in het brein maakt waardoor u informatie (prikkels) makkelijker verwerkt en op een eenvoudige manier nieuwe gewoonten kunt aanleren. Deze methodiek is heel geschikt als iemand het gevoel heeft telkens tegen dezelfde problemen aan te lopen, geen overzicht kan krijgen over problemen en/of het hoofd “vol” zit.

Ik help u graag. Neem contact met mij op en laten we samen kijken hoe  u geholpen kunt worden.

Telefoonnummer: 06- 5253 9764

Email: ingrid@inbeginsel.nl

Algemene informatie

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering en valt hierdoor ook onder het wettelijk eigen risico zoals u dat ook tegen komt als u naar de apotheek of het ziekenhuis gaat. Afhankelijk van uw polis is dit € 385,- of meer als u gekozen heeft voor een verhoogd eigen risico. In de meeste gevallen wordt uw rekening direct aan ons vergoed door uw verzekering. In sommige aanvullende pakketten zijn extra uren opgenomen. Indien wenselijk kunt u ook zelf extra therapietijd betalen, maar dit is nooit zonder uitdrukkelijk verzoek van uw zijde. Als u een afspraak moet afzeggen, dan graag minimaal 24 uur van te voren. Bij afspraken die te laat worden afgezegd kan de behandeling in rekening worden gebracht.

Klachtenprocedure
Indien u niet tevreden bent of u heeft een klacht over mij als ergotherapeut, dan willen wij u vooral vragen dit aan te geven bij mij. In een speciaal gesprek kan ik met u kijken of het beter kan en hoe. Als u er met mij niet uitkomt dan kunt u mij altijd vragen om mijn klachtenregeling folder. U kunt ook gaan naar https://ergotherapie.nl Via het kopje ‘cliënten’ kunt u de weg vinden die u kunt bewandelen met uw klacht.