Ingrid Daniels, Ergotherapeute

Ingrid Daniëls, Ergotherapeute
In 1993 studeerde ik af voor de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hierna ben ik als ergotherapeut aan de slag gegaan in diverse verpleeghuizen van waaruit ook al vanaf 1996 in de eerste lijn gewerkt werd. Al snel ontwikkelde ik grote affiniteit met pijn- en vermoeidheids problematiek.

Omdat ik graag vanuit mijn eigen visie wilde werken ben ik in 2009 met mijn eigen praktijk ‘In Beginsel’ gestart. Inmiddels heb ik hierdoor veel scholing (waaronder die tot ReAttach-therapeut) en netwerk op dit gebied kunnen ontwikkelen.

Mijn diensten:

Ergotherapie voor chronische pijn of chronische vermoeidheidsklachten
We werken aan het krijgen van balans in belastbaarheid en belasting. Wat is echt belangrijk in uw leven? Hoe deelt u uw dagen in? Met soms kleine veranderingen en altijd passend bij uw eigen leven kunt u al veel verschil bereiken.

Wat kan ergotherapie voor u betekenen na corona/Covid-19?​
Ergotherapie kan bij mobiliteitsproblemen helpen met een goede lig-/ of zithouding waarmee u doorliggen en pijn zoveel mogelijk voorkomt. Daarnaast help ik u als ergotherapeut bij het weer opbouwen van uw dagelijks leven, waarbij we uitgaan van wat belangrijk of betekenisvol is voor u. Eerst bepalen we wat u goed aan kunt; we zoeken naar een balans in wat u moet doen en wat uw mogelijkheden zijn. Vanuit deze basis gaan we stapje voor stapje opbouwen.  Heel praktische vragen zijn: hoe kom ik de trap op? Hoe zorg ik dat ik dingen kan doen waardoor ik me weer wat beter voel? Hoe kook ik een maaltijd?

Soms zijn er door corona concentratieproblemen ontstaan: ook die geven wij aandacht bij het bepalen van uw verhouding tussen belasting en belastbaarheid. Ik ondersteun u in het omgaan met deze balans en bij het vergroten van uw belastbaarheid opdat uw mogelijkheden weer op peil komen.

Advies en begeleiding bij re-integratie naar werk, arbeid gerelateerde klachten.
We werken aan het krijgen van balans in belastbaarheid en belasting. Wat is echt belangrijk in uw leven? Hoe deelt u uw dagen in? Met soms kleine veranderingen en altijd passend bij uw eigen leven kunt u al veel verschil bereiken.

Ergotherapie bij Niet Aangeboren Hersenaandoeningen, sensorische integratieproblematiek, verhoogde gevoeligheid voor zintuigelijke prikkels.
Bij het In ons huidige leven worden we de hele dag blootgesteld aan zintuigelijke informatie: harde geluiden, social media, volle agenda’s. Maar ook de prikkels die er altijd al waren: licht, mensen om ons heen, geuren kunnen al te veel zijn als je problemen hebt met sensorische prikkelverwerking. Dit kan ontstaan zijn door een trauma of aandoening van het brein. Maar ook bij bijvoorbeeld een burn-out kan dit optreden. Bij overprikkeling kunt u heel moe of onrustig worden en kunt u zich minder goed concentreren en moeilijk in slaap komen. Ik ga u helpen uw beperking te begrijpen en hoe u ermee kunt omgaan zodat u uw leven weer zo goed mogelijk kunt oppakken.

Burn-out klachten
Bij het We vormen ons een beeld van de oorzaak van het ontstaan van uw klachten. U krijgt adviezen over hoe u met uw klachten kunt omgaan om tot herstel te komen. We zoeken samen naar manieren om de dingen te kunnen doen die echt belangrijk voor u zijn en naar mogelijkheden om gewoonten die klachten opleveren te veranderen. Ten slotte kan ik u adviseren in de opbouw van uw werkzaamheden.

Parkinson
Parkinson is een neurologische aandoening die specifieke kennis en ervaring vraagt. Een parkinsontherapeut heeft aansluiting bij Parkinsonnet, waar de laatste ontwikkelingen op gebied van zorg en behandeling op de voet worden gevolgd. Er wordt met vele hulpverleners samengewerkt die rondom u staan. Samen met u en uw mantelzorger wordt naar oplossingen gezocht in uw thuissituatie om zolang mogelijk zelfstandigen veilig de activiteiten te kunnen blijven doen die voor u van betekenis zijn.

Dementie
Bij dementie wordt vaak gewerkt middels het Edomah- programma (Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis) als het gaat om ouderen met lichte of matige dementie. Bij problemen met het geheugen, het nemen van initiatief, de orientatie in tijd of plaats, als u of uw partner moeite krijgt met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zelfverzorging, huishouden, vrije tijdsbesteding) of verplaatsen binnenshuis kan een ergotherapeut u begeleiden. Doelen voor de oudere met dementie kunnen zijn: behoud van zelfstandigheid, dagstructuur en overzicht, veilig thuis kunnen blijven wonen en het vergroten van kwaliteit van leven. Doelen voor de mantelzorger kunnen zijn: verbeteren van vaardigheden in de ondersteuning van de oudere met dementie, verminderen van zorgzwaarte, vergroten van kwaliteit van leven en tijd behouden voor eigen hobby’s of taken.

ReAttach
ReAttach is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek waarbij je niet hoeft te praten. Je ervaart door ReAttach een “opgeruimd hoofd”, minder klachten en minder stress. Hierdoor krijg je ruimte om effectief aan problemen en gedragsverandering te werken. Deze methodiek wordt ter ondersteuning van een coachingstraject of ergotherapeutische behandeling gebruikt als dat kan helpen om de doelen te bereiken. Het vergt een aparte opleiding van de therapeut. Door middel van ritmische aanraking van de handen, stemgebruik en denkopdrachten, wordt alertheidsniveau, concentratie en emotiebeleving gereguleerd. Er komt een proces op gang die nieuwe (vernieuwde) verbindingen in het brein maakt waardoor u informatie (prikkels) makkelijker verwerkt en op een eenvoudige manier nieuwe gewoonten kunt aanleren. Deze methodiek is heel geschikt als iemand het gevoel heeft telkens tegen dezelfde problemen aan te lopen, geen overzicht kan krijgen over problemen en/of het hoofd “vol” zit.

Algemene informatie

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering en valt hierdoor ook onder het wettelijk eigen risico zoals u dat ook tegen komt als u naar de apotheek of het ziekenhuis gaat. Afhankelijk van uw polis is dit € 385,- of meer als u gekozen heeft voor een verhoogd eigen risico. In de meeste gevallen wordt uw rekening direct aan ons vergoed door uw verzekering. In sommige aanvullende pakketten zijn extra uren opgenomen. Indien wenselijk kunt u ook zelf extra therapietijd betalen, maar dit is nooit zonder uitdrukkelijk verzoek van uw zijde. Als u een afspraak moet afzeggen, dan graag minimaal 24 uur van te voren. Bij afspraken die te laat worden afgezegd kan de behandeling in rekening worden gebracht.

Klachtenprocedure
Indien u niet tevreden bent of u heeft een klacht over mij als ergotherapeut, dan willen wij u vooral vragen dit aan te geven bij mij. In een speciaal gesprek kan ik met u kijken of het beter kan en hoe. Als u er met mij niet uitkomt dan kunt u mij altijd vragen om mijn klachtenregeling folder. U kunt ook gaan naar https://ergotherapie.nl Via het kopje ‘cliënten’ kunt u de weg vinden die u kunt bewandelen met uw klacht.