Bij een klacht over uw zorgverlener

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs wanneer u dit met uw zorgverlener bespreekt. Wanneer uw zorgverlener op de hoogte is van uw onvrede, dan kunt u proberen het samen op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met uw zorgverlener niet uit, dan kunt u zich (kosteloos) laten ondersteunen door een klachtenfunctionaris. Deze kan u helpen een schriftelijke klacht in te dienen. Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Klachten worden afgehandeld volgens een klachtenreglement

Iedere bij ons werkzame zorgverlener moet in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Op deze site kunt u op de pagina van uw zorgverlener zien bij welke geschilleninstantie hij/zij is aangesloten. Op de website van de betreffende geschilleninstantie is vermeld bij welke klachtenfunctionaris u terecht kunt en welk klachtenreglement van toepassing is. 

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Hij kan proberen te bemiddelen tussen u en uw hulpverlener. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als u met hulp van de klachtenfunctionaris er niet uit komt, zal uw hulpverlener in een schriftelijke mededeling zijn reactie op de klacht aan u laten weten.

Als u het met die mededeling niet eens bent, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de betreffende geschilleninstantie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiƫnten/cliƫnten en uit leden namens de huisartsen/zorgverleners. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van de betreffende geschilleninstantie. 

Tuchtrecht
Wanneer u uw klacht niet wilt voorleggen aan de geschillencommissie dan kunt u ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege. Dit kan indien uw klacht gaat over een huisarts, fysiotherapeut of psycholoog van ons therapeuticum.
Zie voor meer informatie: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht