De euritmietherapeut kan putten uit een veelheid van verschillende oefeningen. Deze oefeningen zijn gebaseerd op de ontdekking dat de bewegingen van ons spraakorgaan zich niet alleen naar buiten als klank manifesteren, maar dat ze ook naar binnen een zeer belangrijke rol kunnen spelen wat betreft de fysiologie van het menselijk lichaam.

Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de werkzaamheid van klinker en medeklinker bewegingen. De klinkerbewegingen, en alle variaties daarop, hebben een vitaliserende werking op onze organen. Daarnaast kunnen de klinkers bevrijdend werken bij angststoornissen en depressies. De medeklinker bewegingen werken op processen van onder andere de spijsvertering, de uitscheiding en het bewegingsapparaat.

De bewegingen van euritmietherapie zijn zeer gedifferentieerd en worden ‘op maat’ voor de patiënt en in samenspraak met de patiënt in een oefenprogramma ontwikkeld. Om het meest baat te hebben van de euritmietherapie is het raadzaam de oefeningen dagelijks te herhalen.

De klachten waarbij euritmietherapie ingezet wordt kunnen een lichamelijke of psychische oorzaak hebben. Daarnaast kent de euritmietherapie bij kinderen een brede inzetbaarheid.

Euritmietherapie is voor elke leeftijd ‘vertaalbaar’, en kan bij baby’s, kleine kinderen, pubers, volwassenen en ouderen ingezet worden om het zelfregulerend vermogen van de mens te activeren. In uitzonderlijke gevallen kunnen de bewegingen door de therapeut bij de patiënt gedaan worden (receptieve euritmie).