Wat is kunstzinnige therapie?
In deze tijd wordt vooral het denken en het doen aangesproken en blijft de gevoelskant vaak achter. Op den duur kan dit leiden tot psychische en zelfs lichamelijke klachten. Het kan bevrijdend zijn om niet alleen je gedachten denken maar vooral je eigen gevoelens als uitgangspunt te nemen.
Kleuren en vormen spreken direkt je gevoel aan. Stel je maar eens een grijze, regenachtige dag voor waarin de zon doorbreekt.
Kunstzinnige of beeldende therapie werkt met kleuren en vormen d.m.v. schilderen, tekenen en boetseren. Als je vastzit of verkrampt bent, kunnen kleuren bevrijdend en losmakend werken. Als je overspoeld wordt door gevoelens kan het werken met vormen je houvast en grip geven.
Bij het kunstzinnig werken in deze therapie gaat het in de eerste plaats om je eigen beleving en ervaring. Je hoeft het niet te kunnen, het gaat niet om een prestatie. Je komt niet alleen in beweging maar ook dichter bij jezelf. Dan kun je duidelijker ervaren wat je werkelijk wilt. En wordt meer zicbtbaar wat voor stappen je moet nemen.

Wanneer wordt kunstzinnige therapie toegepast?
Ieder mens komt problemen tegen in zijn leven. Op het werk en in relaties beland je soms in situaties en stemmingen die niet goed voelen of die je niet begrijpt. Je gevoelens zijn geremd, je hebt geen grip meer op de situatie en woorden alleen geven geen uiting aan wat je dwars zit. Je wilt dit doorbreken, veranderen. Je wilt meer ordening, helderheid.
Door te schilderen, tekenen of boetseren kun je dat wat er innerlijk speelt naar buiten brengen en tot beeld laten worden. Je kunt het dan aankijken en erover reflecteren. Wat onbewust in je leeft wordt zichtbaar. Je ontdekt je mogelijkheden, je gaat je grenzen voelen en leren hanteren
Het doen en het ervaren staat centraal, er is volop ruimte om te oefenen, om fouten te kunnen maken en opnieuw te beginnen.
Je krijgt inzicht in je patronen en leert aanwezig te zijn in het hier en nu.
Ook kun je je spontaniteit en levensvreugde (her)ontdekken en op jouw unieke wijze reageren op de situatie waarvoor je je geplaatst ziet. Je wordt meer zichtbaar, neemt je eigen ruimte in en gaat beter op eigen benen staan.

Doelen van de therapie kunnen zijn:
Leren omgaan met problemen – verbinding – verwerking – activering – verrijking – verandering – acceptatie – inzicht – op eigen benen staan – meer richting geven aan jouw leven.

Bij welke klachten wordt kunstzinnige therapie ingezet?
Kunstzinnige therapie kan in principe door iedereen, jong en oud, worden gedaan. Enkele klachten waar de therapie voor wordt ingezet zijn:
– ontwikkelings- en gedragsproblemen
– traumatische ervaringen
– verlies- en rouwverwerking
– problemen in de overgang
– onzekerheid en faalangst
– gevoeligheid en spanningsklachten
– depressie
– vermoeidheid en burn-out
– psycho-somatische klachten
– kanker