Muziek spreekt over het algemeen direct in het gevoel aan. In deze tijd, waarin vooral het denken wordt aangesproken, hebben veel mensen er echter last van dat ze moeilijk een verbinding met hun gevoel kunnen krijgen. Het (opnieuw) in beweging brengen van het gevoel is een centraal element van de muziektherapie; als het gevoel te weinig ruimte heeft gekregen kan de muziektherapie een verruimende of zelfs bevrijdende werking hebben. Het gevoel dat te veel werd vastgezet of onderdrukt kan vrijkomen en dat heeft vervolgens een uitwerking op de ademhaling. Deze kan zich verdiepen en dat heeft weer een uitwerking op ons welbevinden; we komen meer op adem, voelen ons beter in balans.

Het is niet nodig over muzikale voorkennis of talent te beschikken. Datgene wat tijdens de therapie wordt gedaan wordt op de mogelijkheden van de cliënt afgestemd en de therapie wordt individueel gegeven. Centraal staat het beleven van de muziek, de uitwerking die het beluisteren van muziek of het zelf muziek maken heeft en niet om het leveren van een prestatie.
Er wordt o.a. gewerkt met instrumenten die speciaal voor de muziektherapie zijn ontwikkeld. Deze instrumenten zijn gemakkelijk te bespelen en worden zowel gebruikt voor improvisatie als voor het uitvoeren van gerichte opdrachten.

Muziektherapie kent meerdere niveaus van afstemmen. Enerzijds wordt er afgestemd op jezelf; Hoe voel ik mij, wat ervaar ik aan de muziek, waar heb ik behoefte aan? Anderzijds is er sprake van een afstemmen op de ander; hoe verhoudt datgene wat ik laat horen zich tot datgene wat de ander laat horen, klinken onze stemmen of instrumenten goed samen? Zo kan door middel van de muziektherapie geoefend worden aan het versterken van een nieuwe innerlijke houding in het sociale verkeer: houd je je eigen stem voldoende vast, durf je je hoorbaar te maken, kan je werkelijk luisteren?

Maar er zijn meer aspecten die in muziek werkzaam zijn en dat zijn de wetmatigheden regelmaat en ordening. Die ordening vinden we ook terug bij de mens, zowel in onze lichaamsbouw als in organische processen.
 Deze lagen resoneren mee met het gehoorde, komen in beweging.

Soms heeft iemand (nog) geen woorden tot zijn beschikking om te kunnen uitdrukken wat in hem leeft. Muziek kan dan een eerste stap zijn om gewaar te worden of tot uitdrukking te brengen wat er innerlijk leeft. Zo kan de muziektherapie een ondersteuning bieden bij de behandeling van psychische problemen.

De muziektherapeut onderzoekt hoe de klacht zich op muzikaal niveau uitdrukt en vertelt zijn bevindingen aan de cliënt. Vervolgens werken we eraan dat de cliënt inzicht krijgt in het ziekmakende patroon en muzikale handvatten krijgt om dit te doorbreken. Zo kan hij zelf ondervinden dat er andere mogelijkheden zijn om met de dingen om te gaan. Het streven is dat de cliënt zich leert verbinden met dát aspect van de muziek dat hem helpt om door een probleem heen te komen.
Dat gaat aanvankelijk met mijn hulp, maar het is uiteraard de bedoeling dat de cliënt dit na verloop van tijd op eigen kracht kan gaan doen. Dat kun je oefenen en daarom geef ik meestal opdrachten mee om thuis te doen.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt gezocht naar een weg waarlangs een hernieuwde verhouding tot zichzelf en/of een nieuwe verhouding met de buitenwereld gevonden wordt.