Wie ben ik ?
Mijn naam is Annet Cranendonk,
bewegings-euritmietherapeut sinds 2008. ik ben als zzp-er werkzaam.
Mijn interesse en plezier voor bewegen waren al heel jong aanwezig.
Later ontdekte ik de bewegingskunst euritmie.
Het zelf beoefenen van deze bewegingskunst maakte dat ik met steeds meer interesse naar de menselijke bewegingen ging kijken.
‘Wat beweegt de mens’ is een boeiende vraag die mij nog steeds bezighoudt.
Mijn HBO beroepsopleiding en specialisatie voor de euritmietherapie heb ik in Den Haag voltooid.

Procedure
De tot nu door mij opgedane ervaringen en inzichten met de bewegings-euritmietherapie geven mij    de mogelijkheid om, in overleg met de vraag van de cliënt en de diagnose van de arts een behandelplan  op te stellen.

Tijdens de wekelijkse consulten (min 4 – max. 14) doen we de bewegingsoefeningen samen, waarna de cliënt deze thuis verder kan oefenen. Gedurende dit traject kan het nodig zijn dat de werkwijze moet worden aangepast (eventueel in overleg met de arts). Aan het einde van de consulten vind een afsluitend gesprek met mij plaats en wordt de arts schriftelijk ingelicht
In sommige situaties is het wenselijk een pauze termijn in te lassen, waarna een vervolg van de therapieconsulten kan plaats vinden.

Een verwijzing van de arts maakt (gedeeltelijke) vergoeding via uw aanvullende ziektekostenverzekering mogelijk.
Zie uw polisvoorwaarden of info:
(vergoedingen/euritmietherapie)
www.nvet.nl

Wat kan euritmietherapie voor u betekenen na corona/Covid-19?​
Het zoeken naar een nieuwe balans in alle lagen van ons geestelijk, zielsmatige en lichamelijk welzijn. Het onderhouden van onze lichamelijke grens via de huid tussen buiten en binnen. De warmtehuishouding van onszelf, zowel lichamelijk als zielsmatig. Het versterken van de lk-krachten en de weerbaarheid. Hiermee aan het werk gaan in de euritmie, door middel van bewust gevormde bewegingsoefeningen van klein, zittend naar grotere met de ledematen krijgt het lichaam de mogelijkheid een nieuw evenwicht op te bouwen en zich lk versterkende oefeningen eigen te maken. Het lichaam wordt op deze milde manier geactiveerd om te herstellen om in zijn kracht te komen.

Kwalificaties:
Ik ben gecertificeerd en geregistreerd lid van de
Beroepsvereniging van Nederlandse Vereniging Euritmietherapeuten, NVET
en Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgverleners, NVAZ
Certificaat Medische Basiskennis behaald
KvK 09198889
AGB-code 90-036229 therapeut

Annet Q. Cranendonk
Quintessens Euritmietherapie
Praktijk adres : Gezondheidscentrum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12 C
7204 CV Zutphen
T: 06.11065724
E: bewegingscoach.euritmie@gmail.com

Aanwezigheid in het Therapeuticum Rozenhof:  donderdag hele dag. Andere dagen in overleg.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVET/NVAZ over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.