Therapeuticum de Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7204 CV Zutphen
T: 06-26964890
E: info@freyapardoel.nl

Wees welkom in mijn antroposofisch verpleegkundige praktijk voor:

Uitwendige therapie
Uitwendige therapie is een behandeling waarbij van buitenaf, via de huid, een proces in beweging wordt gezet. Op een aandachtige en ritmische manier wordt de huid aangeraakt met een natuurlijke substantie, in de vorm van ritmische inwrijvingen, wikkels/kompressen of een bad-toepassing. Deze therapie heeft invloed op de lichaamswarmte en daarmee op je algemeen welzijn. Warmte is in de huidige tijd, waarin we vooral met ons hoofd bezig zijn, voor eenieder van belang.

Bentinck massagetherapie
We leven ook in een tijd van te veel: te druk – te vol – te veel indrukken – te veel keuzes – of onverwerkte zaken waar we mee blijven rondlopen en die aanleiding tot klachten en ziekten kunnen geven. Bij de Bentinck massagetherapie is het uitgangspunt: snoeien en reduceren van overheersende krachten. Zoals de roos vitaler wordt als ze met regelmaat gesnoeid wordt geldt dit ook voor de mens: snoeien doet bloeien. Deze verrassende en uitgesproken therapie kan ook over de kleding gegeven worden.

Meridiaan Kleurentherapie
Als uw levensenergie kan stromen, bent u gezond. Maar door allerlei oorzaken, zowel fysiek als emotioneel, kan energie geblokkeerd of verstoord raken. Meridiaan-Kleurentherapie laat de levensenergie weer stromen en kan uw gezondheid en welzijn bevorderen. Deze therapie is ontwikkeld door Christel Heidemann. Zij ontdekte dat meridianen  (banen waardoor de energie in ons lichaam circuleert) reageren op kleur. Als de kleur op specifieke punten wordt aangebracht, kan dat de energie stimuleren of juist tot rust brengen. Net wat nodig is om uw levensenergie weer vloeiender te laten stromen.

Slaapspreekuur
Helaas is een goede slaap niet voor iedereen een vanzelfsprekend. Minstens één op de  drie mensen heeft moeite met inslapen, doorslapen of met allebei. Dit heeft veel gevolgen waaronder: moeheid, concentratieproblemen, somberheid en verminderde weerstand. Therapeuticum de Rozenhof heeft een slaapspreekuur, waarvoor zich bij mij kunt aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een vragenformulier dat u thuis kunt invullen. Aan de hand van deze informatie vooraf gaan we met elkaar in gesprek. Zo komen we tot een beeld van uw gezondheid en welke benadering/therapie mogelijk ondersteuning kan bieden bij uw slaapprobleem.

Meer informatie
Meer informatie over uitwendige therapie, de Bentinck massagetherapie, Meridiaan Kleurentherapie en mijn overige verpleegkundige werkzaamheden op www.freyapardoel.nl.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVAZ over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben lid van beroepsvereniging V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen- website: https://www.venvn.nl/). Verder ben ik aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.