Guido SmedingPraktijkadressen
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12 C
7204 CV Zutphen
M  06 48784488
E  info@guidosmeding.nl

Voor afspraken kunt u mij bellen of per mail benaderen. Ik neem dan snel contact met u op.

Therapieën en werkwijze

 • Psychosociale therapie
  Deze vorm van therapie helpt bij de meeste typen hulpvragen en psychische klachten. Bijvoorbeeld bij depressieve gevoelens, angsten, trauma’s en zingevingsvragen. Oorzaken van klachten kunnen liggen in lastige, pijnlijke, bedreigende en/of angstige gebeurtenissen/situaties, door verstoringen in de verhouding tot je omgeving/relatie(s), door verlies van werk, bij een ziekte- of rouwproces, burn-out of gevoelens van zinloosheid enzovoorts.
  Psychosociale therapie vanuit antroposofie onderscheidt zich doordat we je problemen en/of hulpvraag vertalen in persoonlijke ontwikkelkansen. De samenwerking met jou als cliënt krijgt daarbij een voorname plaats. In gesprek en oefeningen verkennen we het geheel van je persoon, situatie en achtergrond. Je persoonlijke uitdaging komt zo op natuurlijke wijze in beeld, maar ook je eigen kwaliteiten en inzichten die je herstelproces grote meerwaarde geven.
 • Biografietherapie
  Deze therapievorm gaat ervan uit dat de mens in zijn leven fases doorloopt. Deze bieden elk een eigen specifieke uitdaging en ontwikkelopdracht. Door samen naar het proces in je levensloop te kijken vanuit ‘waar je nu staat’, krijg je een goed beeld én helder gevoel van hoe je als persoon reageert op deze fases. Dit biedt je een stevig handvat om te ervaren wie je zelf in wezen bent, en vooral waar je echt vanuit jezelf heen wilt in je leven. Dit motiveert enorm en brengt je in contact met eigen kwaliteiten die op jouw persoonlijke pad van toepassing zijn. Vanuit be-grip ontstaat een nieuwe vorm van ‘grip’ op je bestaan.
 • EMDR
  Wanneer traumatische ervaringen en/of angsten je functioneren hinderen, kan EMDR vaak op een snelle en effectieve helpen. EMDR is de afkorting van ‘Eye Movement Desensitisation and Reprocessing’. EMDR is geen ‘praattherapie’. Het werkt door het in de beleving oproepen van de nare gebeurtenis(en), waarna verwerking gestimuleerd wordt door een combinatie van afwisselend links en rechtse oogbewegingen, ‘tikjes’ door een koptelefoon of fysiek op knieën of schouders. Op internet is veel informatie over EMDR te vinden.
 • Partnerrelatietherapie
  Het blijkt dat het niet vanzelfsprekend is om je partnerrelatie gezond te houden in onze huidige veeleisende tijd. Partnerrelatietherapie helpt je bij het samen hervinden van verbinding, warmte, intimiteit en liefde. Een belangrijk kernpunt in relatietherapie is het verbeteren of herstellen van de communicatie over jullie wezenlijke behoeften. Daarnaast is een actueel thema het (her)vinden van balans tussen relatie, persoonlijk leven, gezin en werk. Vaak is het nodig bij het ingaan van nieuwe fases van je relatie, gewoontepatronen en zowel persoonlijke als gedeelde waarden opnieuw te bekijken. 

Over Guido Smeding
Ik ben opgeleid als psycholoog en Gestalt-therapeut. Sinds begin jaren ’90 werk ik als therapeut/psychologisch begeleider, psychosociaal hulpverlener, coach en trainer. Zodoende heb ik veel ervaring in begeleiding en therapie, zowel individueel, in relatie of met groepen. Ik werk sinds 1 juli ’16 in Therapeuticum de Rozenhof. Daarnaast heb ik een praktijk aan huis. Ik werkte ongeveer 10 jaar in de gespecialiseerde (arbeid) re-integratie. Opdrachtgevers waren (semi) overheden, gemeenten, bedrijfsleven en particulieren.

Tarieven Psychosociale Therapie, Biografietherapie, EMDR-therapie en Relatietherapie

 Kennismaking  gratis  30 minuten
 Individuele sessies  € 78,00  60 minuten
 Relatietherapie sessies  € 95.00 (zie *)  90 minuten
 Individuele sessies  Budgettarief (zie *)  60 minuten

Voor relatiegesprekken samen met mijn collega geldt een speciaal tarief. Dit stellen we vast in overleg.
(*) Budgettarief – is een sociaal- en studententarief voor hulpvragers die weinig te besteden hebben maar toch therapie/begeleiding willen of nodig hebben. We stellen in gezamenlijk overleg vast wat past bij jouw/jullie mogelijkheden.

Vergoedingen
De meeste zorgverzekeraars vergoeden therapie gedeeltelijk vanuit de Aanvullende Pakketten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het pakket en wordt niet verrekend met het eigen risico bedrag. De meeste zorgverzekeraars vermelden mij in de Zorggids of ‘Vergelijk en kies’ ofwel op grond van mijn beroepsvereniging BPHA. Zij vergoeden mij onder de noemer Psychosociale Antroposofische therapie of Antroposofische gesprekstherapie.

Ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) en gecertificeerd lid van Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA). Daarnaast ben ik lid van NVPA; de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, website: NVPA . Ik ben als zorgverlener geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RCBZ (nr.180308R), website: RBCZ

Behandeling/begeleiding is direct toegankelijk: er is geen diagnose en/of verwijzing van de huisarts nodig.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVAZ over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.

Praktijk aan huis:
De Moesmate 18, 7206 AC Zupthen
M  06 48784488
E  info@guidosmeding.nl
www.guidosmeding.nl

smeding-psychologie-in-verbinding

Aanvullende informatie is te vinden via onderstaande link:

https://www.therapiepsycholoog.com/psycholoog-gestalt-therapeut-zutphen-guido-smeding