Therapieën en werkwijze
Ik geef individuele psychotherapie aan mensen van 18 jaar en ouder met een breed scala aan vragen, klachten en problemen.
In mijn werk gebruik ik psychotherapeutische technieken vanuit verschillende stromingen, waaronder de psychodynamische-, cognitief gedragstherapeutische-, cliënt gerichte- en schema therapie.

Over mij
Ruim vijf jaar geleden ben ik gestart als psychotherapeut in mijn eigen praktijk, eerst binnen therapeuticum Aquamarijn in Arnhem en nu ook in Zutphen. Deze werkplekken geeft me vrijheid om op mijn eigen wijze het contact aan te gaan met de patiënt en telkens een therapie af te kunnen stemmen op de individuele persoon en diens klachten en achtergrond. Daarnaast ben ik erg blij met de mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerking.
Voorafgaand aan mijn opleiding tot psychotherapeut en klinisch psycholoog ben ik gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom door middel van cognitieve gedragstherapie.
In mijn eerdere werk en opleidingstrajecten binnen verschillende GGZ-instellingen heb ik jaren ervaring opgedaan met het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van onder andere depressies, persoonlijkheidsstoornissen, angsten, trauma’s, relatieproblemen en eetstoornissen door middel van diverse behandelmethodieken.
Van jongs af aan heb ik affiniteit met het antroposofisch mens- en wereldbeeld. Voor mijn werk betekent dit dat ik uitga van een voortgaand ontwikkelingsproces bij ieder mens, waarin hobbels, drempels en problemen ook een rol en soms ook een betekenis hebben. Mijn intentie is om mensen van hun klachten af te helpen, maar ook om te zoeken hoe iemand in zijn inzicht, wijsheid en mogelijkheden een stapje verder komt. Beroepsmatig heb ik mij geschoold in de basiskennis van de antroposofische gezondheidszorg

Tarieven
De tarieven van mijn behandelingen, die allemaal vallen onder de ‘gespecialiseerde GGZ’, worden jaarlijks opnieuw vastgesteld voor de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA (link: https://www.nza.nl/)). Per diagnosesoort en duur van een behandeling, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), zijn stuk voor stuk tarieven berekend, die voor alle GGZ aanbieders in Nederland maatgevend zijn.

Vergoeding
Veruit de meeste diagnoses die ik in mijn praktijk behandel vallen onder de verzekerde zorg en worden als een bovengenoemde DBC vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, uitgezonderd van het jaarlijkse eigen risico.
Met enkele verzekeraars heb ik geen contract, waaronder CZ en Zilveren Kruis/Achmea, in die gevallen hangt het van het soort polis dat u heeft af hoeveel u vergoed krijgt. Het vergoeding percentage ligt in elk geval tussen de 60% en 100%. Voor meer informatie over de tarieven en vergoedingen verwijs ik naar mijn website: www.scheerespsychotherapie.nl

Lidmaatschappen en registraties
– Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten LVVP
– Lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapieën VGCt
– Junior registratie Vereniging voor Schematherapie
– Klinisch psycholoog en psychotherapeut in het BIG-register

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als behandelaar, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer het lastig voor u is om het gesprek aan te gaan, kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging LVVP (Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten):  https://www.lvvp.info/ . U kunt als cliënt van een LVVP-lid een beroep doen op de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company”: https://www.klachtencompany.nl/. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de afhandeling van uw klacht.