moniek-westenendPraktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12C
7204CV Zutphen
M 06-22826601

Werkdagen
Maandag: 13.00 – 20.00 uur.
Dinsdag en donderdag 8.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag 8.00 tot 13.00 uur.

Nieuws rond coronavirus (COVID-19) in onze fysiotherapiepraktijk

Na een periode waarin wij zeer minimaal hebben kunnen werken i.v.m. de kans op besmetting door het Corona virus willen we weer rustig aan ons werk gaan uitbreiden. 

Omdat het besmettingsrisico nog steeds aanwezig is heeft onze beroepsgroep samen met het RIVM een aantal richtlijnen gegeven.

Wij vragen u om onderstaande praktijkregels goed door te lezen en wij verzoeken u zich hieraan te houden in het belang van uw eigen gezondheid en die van uw medemens .

Op de dag waarop u een afspraak heeft moet u de vier vragen die hieronder genoemd zijn met nee kunnen beantwoorden:

  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
  • Kom maximaal 5 minuten voor de geplande afspraak de praktijk binnen. Wij doen ons best om goed op tijd te werken.
  • Na binnenkomst in de algemene hal vragen wij u eerst uw handen te wassen met zeep . Recht tegenover de ingang is hiervoor gelegenheid bij het rechter toiletblok.

U kunt doorlopen naar de wachtruimte van de fysiotherapie, daar is nu plaats voor maximaal 2 personen. Kom bij voorkeur alleen, indien u begeleiding nodig heeft vragen wij u dit vooraf met ons te overleggen. Uit de wachtkamer hebben wij de tijdschriften verwijderd en er staat ook geen water meer voor u klaar.

Van ons krijgt u een laken in bruikleen dat in de lakenkast met uw naam erbij kan blijven liggen na de behandeling. Wij vragen u zelf voor handdoeken te zorgen, twee kleine en een grote, die u weer mee naar huis neemt.

Na de behandeling verzoeken wij u om geen plaats meer te nemen in de wachtkamer.

Vriendelijke groet,  

Moniek Westenend 06-2282660

Nicole Nolet  06-42379290

Moniek Westenend
In 1983 heb ik de opleiding fysiotherapie in Arnhem afgerond. Deze opleiding is gebaseerd op een holistische mensvisie. Na een periode van waarnemen in Nederland ben ik naar Duitsland gegaan om meer werkervaring op te doen. Ook ben ik mij gaan oriënteren op visies en behandelmethodes waarbij de mens als eenheid centraal staat, een eenheid van lichaam, ziel en geest. Dit leidde vervolgens tot de keuze om de opleiding antroposofische fysiotherapie te volgen. In het antroposofisch therapeuticum te Nijmegen heb ik een periode als waarnemer gewerkt. In 1988 heb ik mij gevestigd binnen de werkgemeenschap De Rozenhof.

moniek-westenend-2     moniek-westenend-3     moniek-westenend-4

Fysiotherapie na een infectie met het coronavirus en fysiotherapie in coronatijd
Als u een ziekenhuisopname gehad heeft in verband met besmetting met het coronavirus dan is het in de meeste gevallen raadzaam om te revalideren in een revalidatiecentrum of  bij een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in hart en longen. Indien u niet ernstig ziek geweest bent maar wel restklachten heeft dan kan ik in overleg met u zoeken naar een passende behandeling. Hierbij kunt u denken aan opbouw van energie, beter doorademen , ontspannen en weer beter in contact komen met uw lijf. Ritmische massage en/of adem- en ontspanningstherapie kunnen dan de behandelvormen zijn. Ook wanneer u niet besmet bent geweest en u in deze periode last heeft gekregen van spanningen , angsten en slecht slapen kan ritmische massage en adem- en ontspanningstherapie ondersteunend zijn.

Ontwikkeling
De eerste jaren was de ritmische massage de belangrijkste behandelvorm waarmee ik werkte. De basisopleiding haptonomie, die ik daarna gevolgd heb, gaf verdieping hieraan, met name met betrekking tot de manier van aanraken. Aandacht en respect hierbij zijn voor mij van wezenlijk belang. De basis bewegingstherapie, een therapievorm vanuit de reguliere fysiotherapie, wilde ik graag uitbreiden bij voorkeur vanuit een holistische mensvisie. De opleidingen ‘psychosomatische fysiotherapie’ en ‘adem- en ontspanningstherapie,’ die ik gevolgd heb, sloten hier goed op aan. Adem, houding, beweging en expressie spelen hierbij een belangrijke rol.
Daarnaast heb ik, in het kader van nascholing, een aantal reguliere cursussen in de fysiotherapie gedaan, o.a. ‘fysiotherapie bij incontinentie’,’functionele looptraining’, ‘rugklachten en bekkeninstabiliteit’ en ‘medical taping’.
Het vak fysiotherapie is in beweging. Ik beweeg hierin mee door mij te blijven scholen en opgedane kennis en vaardigheden te integreren in mijn dagelijkse praktijk.

Werkwijze
Bij het eerste consult vind ik het belangrijk dat patiënten hun eigen verhaal vertellen. Het beschrijven van de klachten die er zijn, het stellen van een hulpvraag en daarnaast het aangeven van de verwachting ten aanzien van de therapie. Indien relevant zal ik ook vragen naar de psychosociale achtergrond. In overleg met de patiënt maak ik een behandelplan waarbij besproken wordt welke therapievormen gebruikt gaan worden. Tijdens het behandeltraject kan dit bijgesteld worden. De frequentie en duur van de behandeling worden in overleg bepaald, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal behandelingen dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Werksfeer
Ik vind het belangrijk om in mijn praktijk een sfeer te creëren waar individuele aandacht, tijd, ruimte en rust een gegeven zijn. Omstandigheden die belangrijk zijn om met aandacht naar je zelf, je lichamelijk beleven te gaan en om je zelf weer in heelheid te kunnen ervaren.

Registraties
– BIG
– Algemeen fysiotherapeut
– Psychosomatisch fysiotherapeut

Extra informatie
www.psychosomatischefysiotherapie.nl 
www.nvaf.info

 

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als behandelaar, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer het lastig voor u is om het gesprek aan te gaan, kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie):  https://www.kngf.nl/. U kunt advies en ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen bij het indienen van een klacht. Hiertoe kunt u telefonisch contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur) of via: https://www.kngf.nl/Afzender/Contact

Op https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit staat informatie en zijn formulieren beschikbaar die u behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht of geschil.