Nicole NoletPraktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12C
7204CV Zutphen
M  06-42379290

Werkdagen
Maandag: 8.30 tot 17.30 uur.
Dinsdag: 8.30 tot 21.00 uur.
Donderdag: 8.30 tot 17.30 uur.
Vrijdag: 13.00 tot 17.00 uur.

Coronavirus (COVID-19) in de fysiotherapiepraktijk  1 nov 2022

Omdat het besmettingsrisico met het coronavirus nog steeds aanwezig is heeft onze beroepsgroep samen met het RIVM een aantal richtlijnen gegeven.

Ik vraag u om onderstaande praktijkregels goed door te lezen en verzoek u zich hieraan te houden in het belang van uw eigen gezondheid en die van uw medemens .

Op de dag waarop u een afspraak heeft moet u de vier vragen die hieronder genoemd zijn met nee kunnen beantwoorden:

  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 5 dagen corona vastgesteld?

Indien een van de vragen met ja moet beantwoorden vraag ik u een zelftest te doen, als deze negatief is bent u alsnog van harte welkom.

Van mij krijgt u een laken in bruikleen dat in de lakenkast met uw naam erbij kan blijven liggen na de behandeling. Wij vragen u zelf voor handdoeken te zorgen, een kleine en een grote(die u weer mee naar huis neemt).

Vriendelijke groet,  

Nicole Nolet  06-42379290

Werkwijze en behandelingen
De visie en achtergrond van waaruit ik werk is die van de antroposofie. Antroposofie is een duidelijke verrijking en aanvulling op mijn opleiding als regulier fysiotherapeute. Door middel van het geven van massages, oefeningen en warmtepakkingen probeer ik de mens te activeren zodat er een nieuw evenwicht gevonden kan worden. Hierbij wordt het zelfherstellend vermogen van de mens aangesproken. Omdat ik de mens als een totale eenheid zie, kan het zijn dat tijdens een behandeling niet alleen de plaats behandeld wordt waar de klacht zich manifesteert, maar dat het hele lichaam in de behandeling betrokken wordt.

De ritmische massage
Een belangrijk onderdeel van mijn behandeling is de ritmische massage.
Deze is gericht op het in beweging brengen van de ritmische processen in het menselijk lichaam. Processen die te overheersend zijn worden weer in goede banen geleid. Andere processen die juist niet goed tot hun recht komen, worden gestimuleerd. Zo wordt getracht een nieuw evenwicht te bewerkstelligen, zoals bijvoorbeeld in de spanning-/ontspanningstoestand van spieren en huid, of in de warmtehuishouding van het organisme.
Het herstel van zogenoemde basisritmen speelt in mijn behandelingen een belangrijke rol. Basisritmen zijn bijvoorbeeld; het ritme tussen slapen en waken; het ritme tussen arbeid en rust en het ritme tussen draagkracht en belasting. Gezondheid wordt hierbij gezien als een dynamische evenwichtssituatie en niet als een statisch verschijnsel.
De massage kan stromend, doorvormend, verwarmend, omhullend of een aanzet tot beweging zijn. Om de werking van bepaalde organen te ondersteunen, kunnen ook nog specifieke inwrijvingen worden gebruikt. Na de massage volgt een rustperiode met eventueel een bijenwas-pakking (of kruik) op rug, voeten of buik. Door de rustperiode kan het op gang gebrachte proces beter inwerken.

Kinderen (van 0-18jr)
Graag werk ik ook met kinderen (van 0-18jr). Het jonge kind is nog heel open, is eigenlijk een en al zintuig: het geeft zich volledig, vol vertrouwen, over aan zijn directe omgeving en is daar tevens totaal afhankelijk van. Om zich goed te kunnen ontwikkelen heeft het de juiste voeding nodig: daaronder vallen ook rust, ritme, regelmaat, (bewegings)ruimte, omhulling en begrenzing. Juist deze factoren zijn in deze hectische tijd niet vanzelfsprekend aanwezig. Het stelt aan de mensen, die het kind omringen, extra eisen.
Zich ontwikkelen wil zeggen: het lichaam stukje bij beetje gaan bewonen, middels zintuiglijke ervaringen en “er vertrouwen in krijgen”. Uiteindelijk vormt er zich een instrument waarmee wij vrij en vreugdevol, als handelend individu, in de wereld kunnen gaan staan. Wanneer dit ontwikkelingsproces niet goed verloopt, kan zich dit vroeg of laat uiten in problemen in houding en/of beweging, ziekte, het gedrag, de sociale omgang en de leermogelijkheden.
De fysiotherapeutische behandeling (ritmische massage of/en bewegingstherapie) kan hulp bieden wanneer eenzijdigheden in de ontwikkeling dreigen of optreden. In de leeftijdscategorie 0 tot 18-jarigen vormen deze en natuurlijk ook de gebruikelijke verwijzingen de basis voor mijn werk met kinderen.
Binnen therapeuticum de Rozenhof vorm ik samen met een paar collega’s het team “zorg voor kind en gezin”, zie voor meer informatie op deze website bij “nieuws”.

Nicole Nolet
Na eerst waargenomen te hebben ben ik sinds 2009 vast teamlid geworden bij Therapeuticum de Rozenhof. In 1961 ben ik geboren in Eindhoven. Na mijn middelbare school ben ik naar de Vrije Hogeschool (propadeutisch jaar) gegaan in Driebergen-Zeist, dit is een soort tussen jaar tussen de middelbare school en een vervolg studie. Voor mij is dit essentieel geweest: ik heb daar de antroposofie leren kennen en nog belangrijker mijn huidige man ontmoet.
Na mijn studie fysiotherapie in Utrecht, (afgerond in 1986), heb ik in Duitsland de specialisatie voor antroposofische fysiotherapie gevolgd. Daar verzamelden fysiotherapeuten en masseurs van over de hele wereld zich om hun werk met de antroposofie te kunnen gaan verbinden. Dit is voor mij altijd een speciale herinnering gebleven; zo’n beroeps- en lotsverbondenheid te voelen met een groep mensen die zich daarna over de hele wereld gaat verspreiden.
In 2001 heb ik de manuele therapie opleiding volgens Marsman gevolgd, wat voor mij een zinvolle aanvulling is voor wervelkolom gerelateerde klachten.  Sinds 2017 ben ik ook geregistreerd lymfe/oedeem therapeut.
Door de jaren heen heb ik veel nascholing gedaan om de antroposofische fysiotherapie te verdiepen. Speciaal op het gebied van de antroposofische diagnostiek d.m.v. de ritmische massage, heb ik mij gespecialiseerd.                In 2010 heb ik een verdiepingscursus voor antroposofische kinderdiagnostiek gevolgd aan het Kindertherapeuticum in Zeist.
Sinds 1987 ben ik werkzaam als antroposofisch fysiotherapeute. Eerst heb ik waargenomen bij verschillende therapeutica en bij de ‘Zeylmans kliniek’(antroposofisch ziekenhuis).
Daarna heb ik ‘Therapeuticum Mercuur’ in Eindhoven mede opgericht en daar 10 jaar gewerkt. Vervolgens heb ik 10 jaar in ‘Therapeuticum Utrecht’ in Utrecht gewerkt. Tijdens deze periode heb ik ook een aantal malen waargenomen bij het Kindertherapeuticum te Zeist, waar ik nu nog steeds mee samenwerk.
Sinds het najaar van 2007 wonen wij, mijn man en onze vier kinderen, in Zutphen. Dit vormde voor mij de aanleiding om naar werk rondom Zutphen te gaan zoeken. Nu werk ik 7 dagdelen in therapeuticum de Rozenhof te Zutphen.
Ik ervaar het als een enorm pluspunt om binnen een therapeuticum te mogen werken. Het samen overleggen en om een patiënt heen staan als team is voor mij essentieel in mijn manier van werken als antroposofisch fysiotherapeute.

Registraties
– BIG
– Algemeen fysiotherapeute
– Oedeem therapeute

Extra informatie
www.nvfl.kngf.nl 
www.nvaf.info

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als behandelaar, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer het lastig voor u is om het gesprek aan te gaan, kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie):  https://www.kngf.nl/. U kunt advies en ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen bij het indienen van een klacht. Hiertoe kunt u telefonisch contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur) of via: https://www.kngf.nl/Afzender/Contact

Op https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit staat informatie en zijn formulieren beschikbaar die u behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht of geschil.