Wineke Schoonbeek van Lint, antroposofisch verpleegkundige

Therapeuticum de Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7204 CV Zutphen
T: 06-31798272
E: hoofdharthanden1@telfort.nl

Werkdagen:
dinsdag en donderdag

Uitwendige therapie
Uitwendige therapie is een lichaamsgerichte therapievorm waarbij van buitenaf, via de huid een proces in beweging wordt gezet. Het medicijn, in de vorm van etherische olie, plantenolie of een minerale substantie, wordt in een ritmische wrijfbeweging op de huid aangebracht of met wikkels/ kompressen of een bad-toepassing.

voetinwrijvig (1)

Deze therapie heeft invloed op de lichaamswarmte en daarmee op je algemeen welzijn. Warmte is in de huidige tijd, waarin we vooral met ons hoofd bezig zijn voor eenieder van belang.
Daarnaast zijn ritme, rust en ontmoeting ook essentiële elementen van deze therapie. Ze helpen je om meer verbinding te krijgen met wat er leeft in je ziel en lichaam. De therapie wordt in rust en stilte gegeven en werkt versterkend op het basisvertrouwen en als verpleegkundige ben je daarbij het instrument voor iemand om weer in balans te komen.

voetinwrijving2

Wat kan uitwendige therapie voor u betekenen na corona/Covid-19?
Als je door het coronavirus bent getroffen in welke zin dan ook is het zinvol te kijken ‘wat heb IK nodig?’ Vanuit de Uitwendige therapie is er veel mogelijk. We besteden onder andere aandacht aan het versterken van uw vitaliteit. Dit gebeurt in de vorm van aanraking door inwrijvingen met etherische oliën. Bij uitwendige therapie speelt warmte een belangrijke rol. Een behandeling doen wij in stilte, rust en met warmte. Het aanleggen van wikkels behoort ook tot de mogelijkheden. Na de intake kijken we wat het meest jou en jouw situatie past. Neem gerust contact met mij op via de mail of door te bellen (gegevens bovenaan deze pagina).

Meer informatie
Meer informatie over uitwendige therapie en mijn overige verpleegkundige werkzaamheden op
http://hoofd-harthanden.nl/

Klachten
Heeft een klacht over mij als hulpverlener dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uitkomen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVAZ over uw klacht benaderen: advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen. Telefoon: 06-22103966 Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben lid van beroepsvereniging V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen- website: https://www.venvn.nl/). Verder ben ik aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten.