Frederiek van den Hoogenband – Psychotherapeut

Sinds november 2019 is Frederiek van den Hoogenband – Psychotherapie gevestigd in Therapeuticum De Rozenhof in Zutphen.
Werkwijze

Ik behandel volwassenen met onder meer depressies, angststoornissen, werkgerelateerde (‘burn-out’) problemen, autonomieproblemen, klachten gerelateerd aan identiteit en zelfbeeld, levensfase- en zingevingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. De belangrijkste kaders waarbinnen ik werk zijn de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en de Schemagerichte Therapie.
Voor mensen met primaire eet- en/of verslavingsproblematiek, suïcidaliteit, psychotische stoornissen, (ernstig) (zelf) beschadigend gedrag en/of forensisch psychiatrische problematiek is mijn praktijk een minder geschikte behandelsetting.
Naast hetgeen ikzelf te bieden heb, is er binnen Therapeuticum de Rozenhof de mogelijkheid tot aanvullende diagnostiek (“Diagnostisch rondje”). Hierbij komen lichamelijke constitutie, ziel en geest allen aan het licht. Vanuit de antroposofische visie op mens, ziekte en gezondheid kunnen vervolgens aanvullende behandelingen geïndiceerd en gegeven worden, zoals o.a. muziektherapie, euritmie, kunstzinnige therapie en fysiotherapie. Voor meer informatie zie: https://www.frederiekvandenhoogenband.nl/

Over mij
Na mijn studie Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik ruim 12 jaar gewerkt bij verschillende grote GGZ-instellingen in Utrecht, Den Haag en Zoetermeer. Hier heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in het werken met diverse doelgroepen en verschillende klachtgebieden. Tijdens mijn laatste werkplek bij PsyQ in Zoetermeer heb ik de vierjarige opleiding tot Integratief Psychotherapeut aan de RINO in Utrecht gevolgd en deze eind 2009 afgerond. Omdat het werken binnen een grote zorginstelling mij niet meer voldoende werkplezier gaf, nam ik ontslag en trad begin 2011 als vrijgevestigd psychotherapeut toe tot een klein samenwerkingsverband in Voorschoten.

Afgelopen zomer ben ik met mijn gezin verhuisd van Gouda naar Zutphen. De rust en de ruimte brachten ons hiernaartoe. Sinds kort ben ik terechtgekomen bij het Therapeuticum De Rozenhof. Voor mijzelf is het werkzaam zijn binnen dit antroposofische centrum een manier om nader kennis te maken met de antroposofie en te onderzoeken in hoeverre de antroposofie zich verder in mijn werk kan uitbreiden. Ik ben benieuwd in hoeverre mijn bestaande kennis en vaardigheden een plek kunnen krijgen in deze setting. Daarnaast zal ik mijn deskundigheid op het gebied van de antroposofische psychotherapie uitbreiden en verder verdiepen.

Praktisch
Na verwijzing (vaak) door de huisarts, kunt u met een verwijsbrief zich tot mij wenden. U kunt een afspraak met mij maken via e-mail (info@frederiekvandenhoogenband.nl) of telefonisch (06 – 44 892 812). In beide gevallen probeer ik zo spoedig mogelijk te antwoorden.
Nadat we een afspraak voor een intake hebben gepland, zie we elkaar op de praktijk. Na de intakegesprekken (één of meerdere gesprekken) volgt een adviesgesprek waarbinnen de diagnose en voorlichting over de behandelmogelijkheden besproken zullen worden, evenals het verdere behandeltraject. Tussentijds vinden evaluatiemomenten plaats waarbij we bepreken in hoeverre de behandeling naar wens verloopt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van vragenlijsten.

Tarieven
De tarieven van de behandelingen die binnen de verzekerde zorg vallen worden door de NZA jaarlijks vastgesteld. Afhankelijk van de diagnose, type behandeling en duur van de behandeling wordt een bedrag vastgesteld en via de zorgverzekeraar vergoed. Soms kan het zijn dat er sprake is van een diagnose die niet onder de verzekerde zorg valt (denk aan aanpassingsstoornissen of leerstoornissen). In dat geval kan de rekening niet door de zorgverzekeraar betaald worden, maar zal u deze zelf moeten betalen. In dat geval geldt het NZA tarief.
Ik ben voornamelijk werkzaam binnen de Specialistische GGZ, maar doe ook behandelingen in de Generalistische Basis GGZ. Ik heb altijd met alle zorgverzekeraars contracten gehad. Aangezien ik net gestart ben op deze locatie, ben ik vooralsnog bezig dit weer opnieuw te realiseren. Als dit lukt, worden de kosten van de behandeling binnen de basisverzekering gedekt. Overigens dient altijd rekening gehouden te worden met het wettelijke jaarlijkse eigen risico (standaard 385 euro).
Voor meer info aangaande de tarieven; https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/geneeskundige-ggz-zvw
Lidmaatschappen en registraties
• Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
• Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
• Psychotherapeut BIG (nr. 59912410516)

Klachten
Is er onvrede of een klacht over mij als behandelaar, dan gaan we eerst samen proberen eruit te komen. Wanneer dit niet lukt, is er de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen) . Zie de website van de LVVP https://lvvp.info/