Gezondheidscentrum Therapeuticum de Rozenhof te Zutphen is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde therapeuten, een consultatief arts en de huisartsen van Huisartspraktijk de Rozenhof: https://huisartsenpraktijkderozenhof.praktijkinfo.nl/. De diversiteit aan disciplines en expertises in ons team biedt gelegenheid voor samenwerking rond behandelingen, voor overleg en voor het delen en verdiepen van kennis en ervaringen.

In Therapeuticum de Rozenhof werken artsen en therapeuten die vanuit een antroposofische achtergrond met gezondheid en ziekte omgaan. Wat houdt dat in?

  • U staat als patiënt centraal. Wij vinden uw beleving bij een klacht of ziekte belangrijk.
  • Onze therapieën activeren uw zelfherstellend vermogen door u te helpen op een andere manier met uw klacht om te gaan.
  • Uw arts kan uw zelfherstellend vermogen ondersteunen door (naast reguliere medicatie) antroposofische medicatie voor te schrijven.
  • Wij hanteren een positief mensbeeld (antroposofisch en holistisch) dat ervan uit gaat dat persoonlijke groei een essentiële waarde is.
  • Wij zien gezondheid als een persoonlijk proces van vinden en verzorgen van uw eigen evenwicht voor lichaam en geest in een betekenisvolle verbinding met alle levensgebieden.